Εδάφιο Τετάρτης 1 Σεπτεμβρίου 2017

Έλεος του Κυρίου είναι, ότι δεν συνετελέσθημεν, επειδή δεν εξέλιπον οι οικτιρμοί αυτού. – Θρήνοι 3:22