Εδάφιο Τετάρτης 11 Οκτωβρίου 2017

Και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ Κύριος ο Θεός αυτών είμαι μετ’ αυτών και αυτοί, ο οίκος Ισραήλ, λαός μου, λέγει Κύριος ο Θεός. – Ιεζεκιήλ 34:30