Εδάφιο Τετάρτης 13 Απριλίου 2016

Δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. – Λουκάς 5:32