Εδάφιο Τετάρτης 13 Ιανουαρίου 2016

Αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού είναι, ο δε κακοποιών δεν είδε τον Θεόν. – Γ’ Ιωάννου 1:11