Εδάφιο Τετάρτης 13 Ιουλίου 2016

Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή. – Ματθαίος 6:33