Εδάφιο Τετάρτης 12 Ιουλίου 2017

Και αύτη είναι η υπόσχεσις, την οποίαν αυτός υπεσχέθη προς ημάς, η ζωή η αιώνιος. – Α’ Ιωάννου 2:25