Εδάφιο Τετάρτης 14 Δεκεμβρίου 2016

Αλλ’ εάν και θλίψη, θέλει όμως και οικτειρήσει κατά το πλήθος του ελέους αυτού. – Θρήνοι 3:32