Εδάφιο Τετάρτης 15 Μαρτίου 2017

χαίρω, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου· και ο νόμος σου είναι εν τω μέσω της καρδίας μου. – Ψαλμοί 40:8