Εδάφιο Τετάρτης 18 Απριλίου 2018

Επί τον Θεόν βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου· εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου. – Ψαλμοί 62:1