Εδάφιο Τετάρτης 19 Ιουλίου 2017

η αγάπη… πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. – Α’ Κορινθίους 13:7