Εδάφιο Τετάρτης 19 Οκτωβρίου 2016

Ας ήναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριόν μου και λυτρωτά μου. – Ψαλμοί 19:14