Εδάφιο Τετάρτης 2 Μαρτίου 2016

Το χωνευτήριον δοκιμάζει τον άργυρον και η κάμινος τον χρυσόν, ο δε Κύριος τας καρδίας. – Παροιμίες 17:3