Εδάφιο Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου 2018

Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια διά Χριστού – Εφεσίους 1:3