Εδάφιο Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου 2017

Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. – Ιωάννης 16:14