Εδάφιο Τετάρτης 24 Αυγούστου 2016

Πάντοτε χαίρετε – Α’ Θεσσαλονικείς 5:16