Εδάφιο Τετάρτης 24 Ιανουαρίου 2018

Μη φοβού· μόνον πίστευε, και θέλει σωθή. – Λουκάς 8:50