Εδάφιο Τετάρτης 27 Απριλίου 2016

είη μεθ’ υμών χάρις, έλεος, ειρήνη παρά Θεού Πατρός και παρά Κυρίου Ιησού Χριστού του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη. – Β’ Ιωάννου 1:3