Εδάφιο Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2015

Εάν σεις μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου, και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. – Ιωάννης 8:31-32