Εδάφιο Τετάρτης 26 Οκτωβρίου 2016

Κύριε, ειρήνην θέλεις δώσει εις ημάς· διότι συ έκαμες και πάντα ημών τα έργα διά ημάς. – Ησαΐας 26:12