Εδάφιο Τετάρτης 27 Ιουλίου 2016

Αγαπάς με; – Ιωάννης 21:17