Εδάφιο Τετάρτης 28 Σεπτεμβρίου 2016

Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβείσθε. – Μάρκος 6:50