Εδάφιο Τετάρτης 29 Ιουνίου 2016

Αλαλάξατε εις τον Κύριον, πάσα η γή· ευφραίνεσθε και αγάλλεσθε και ψαλμωδείτε. – Ψαλμοί 98:4