Εδάφιο Τετάρτης 29 Νοεμβρίου 2017

Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. – Λουκάς 13:35