Εδάφιο Τετάρτης 3 Αυγούστου 2016

μακροθυμήσατε και σεις, στηρίξατε τας καρδίας σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. – Ιακώβου 5:8