Εδάφιο Τετάρτης 30 Δεκεμβρίου 2015

Άρα η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού. – Ρωμαίους 10:17