Εδάφιο Τετάρτης 31 Αυγούστου 2016

Επίστρεψον, ψυχή μου, εις την ανάπαυσίν σου, διότι ο Κύριος σε ευηργέτησε. – Ψαλμοί 116:7