Εδάφιο Τετάρτης 4 Μαΐου 2016

Ο Θεός ο αιώνιος είναι καταφυγή, και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες· και θέλει εκδιώξει τον εχθρόν απ’ έμπροσθέν σου, και θέλει ειπεί, Εξολόθρευσον. – Δευτερονόμιο 33:27