Εδάφιο Τετάρτης 6 Απριλίου 2016

Τις είμαι εγώ, Κύριε Θεέ, και τις ο οίκός μου, ώστε με έφερες μέχρι τούτου; – Α’ Χρονικών 17:16