Εδάφιο Τετάρτης 6 Σεπτεμβρίου 2017

εάν εκζητής αυτόν, θέλει ευρίσκεσθαι υπό σού· εάν όμως εγκαταλίπης αυτόν, θέλει σε απορρίψει διά παντός. – Α’ Χρονικών 28:9