Εδάφιο Τετάρτης 7 Δεκεμβρίου 2016

Εάν η σοφία εισέλθη εις την καρδίαν σου και η γνώσις ηδύνη την ψυχήν σου, ορθή βουλή θέλει σε φυλάττει, σύνεσις θέλει σε διατηρεί· – Παροιμίες 2:10-11