Εδάφιο Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου 2016

Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. – Ρωμαίους 6:23