Εδάφιο Τετάρτης 8 Ιουνίου 2016

Διά τούτο συ επίστρεψον προς τον Θεόν σου· φύλαττε έλεος και κρίσιν και έλπιζε επί τον Θεόν σου διά παντός. – Ωσηέ 12:6