Εδάφιο Τετάρτης 8 Μαρτίου 2017

Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. – Ματθαίος 5:3