Εδάφιο Τρίτης 1 Δεκεμβρίου 2015

Αλλά τώρα, Κύριε, συ είσαι ο Πατήρ ημών· ημείς είμεθα ο πηλός και συ ο Πλάστης ημών· και πάντες είμεθα το έργον της χειρός σου. – Ησαΐας 64:8