Εδάφιο Τρίτης 10 Μαΐου 2016

Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού, μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμω – Εβραίους 3:7-8