Εδάφιο Τρίτης 11 Οκτωβρίου 2016

Η πίστις σου σε έσωσεν· ύπαγε εις ειρήνην. – Λουκάς 7:50