Εδάφιο Τρίτης 11 Ιουλίου 2017

ό,τι σας λέγει, κάμετε. – Ιωάννης 2:5