Εδάφιο Τρίτης 14 Ιουνίου 2016

ύπαγε λοιπόν τώρα και εγώ θέλω είσθαι μετά του στόματός σου και θέλω σε διδάξει ό,τι μέλλεις να λαλήσης. – Έξοδος 4:12