Εδάφιο Τρίτης 14 Φεβρουαρίου 2017

Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. – Α’ Ιωάννου 1:8