Εδάφιο Τρίτης 15 Μαρτίου 2016

Ο Κύριος είναι αγαθός, οχύρωμα εν ημέρα θλίψεως, και γνωρίζει τους ελπίζοντας επ’ αυτόν. – Ναούμ 1:7