Εδάφιο Τρίτης 16 Αυγούστου 2016

εις τον Θεόν θέλομεν καυχάσθαι όλην την ημέραν, και το όνομά σου εις τον αιώνα θέλομεν υμνεί. – Ψαλμοί 44:8