Εδάφιο Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2016

Όστις παρατηρεί τον άνεμον, δεν θέλει σπείρει· και όστις θεωρεί τα νέφη, δεν θέλει θερίσει. – Εκκλησιαστής 11:4