Εδάφιο Τρίτης 17 Απριλίου 2018

Πιστεύω, Κύριε· βοήθει εις την απιστίαν μου. – Μάρκος 9:24