Εδάφιο Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2015

Αινείτε τον Κύριον των δυνάμεων, διότι αγαθός ο Κύριος, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα· – Ιερεμίας 33:11