Εδάφιο Τρίτης 18 Οκτωβρίου 2016

Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβείσθε. – Μάρκος 6:50