Εδάφιο Τρίτης 2 Αυγούστου 2016

Πας ο τόπος, όπου πατήση το ίχνος των ποδών σας, ιδικός σας θέλει είσθαι – Δευτερονόμιο 11:24