Εδάφιο Τρίτης 21 Αυγούστου

Αλλ’ ο Κύριος είναι εις εμέ καταφύγιον και ο Θεός μου το φρούριον της ελπίδος μου. – Ψαλμοί 94:22