Εδάφιο Τρίτης 22 Αυγούστου 2017

Τα αδύνατα παρά ανθρώποις είναι δυνατά παρά τω Θεώ. – Λουκάς 18:27