Εδάφιο Τρίτης 22 Μαρτίου 2016

Κάμε με να εννοώ την οδόν των εντολών σου, και θέλω μελετά εις τα θαυμάσιά σου. – Ψαλμοί 119:27