Εδάφιο Τρίτης 23 Μαΐου 2017

Ειρήνη σοι· μη φοβού· δεν θέλεις αποθάνει. – Κριταί 6:26